MOJ TIM

Doc. dr. Marizela Šabanović, dipl.ing.

Doc.dr. Marizela Šabanović, dipl.ing. rođena je u Tuzli. Diplomirala je 2004. godine na Univerzitetu u Tuzli, Tehnološki fakultet, smjer prehrambeni, kao Zlatni student. Tijekom studija bila je stipendistica njemačke fondacije Heinrich Boll, te dobitnica još 4 Srebrne plakete za postignuti uspjeh. Postdiplomski studij upisala je na Farmaceutskom fakultetu u Tuzli, na modulu Bromatologija i nutricionizam. Magistarski rad pod nazivom „Uticaj prehrane i fizičke aktivnosti na stanje uhranjenosti u adolescenata“ odbranila je u aprilu 2011. godine i time stekla zvanje magistar znanosti iz oblasti bromatologije i nutricionizma. Doktorsku disertaciju na temu “Uticaj prehrane, fizičke aktivnosti i unosa antioksidanasa na simptome upale vena debelog crijeva” odbranila je 19.12.2014. godine.

Angažovana je kao spoljna saradnica u zvanju docenta na predmetima iz oblasti nutricionizma na Tehnološkom i Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Članica je znanstveno-organizacijskog odbora Međunarodnog znanstvenog – stručnog skupa „Hranom do zdravlja“ (Tuzla i Osijek), „Međunarodnog kongresa nutricionista“ (Hrvatska) i Simpozija magistara farmacije Tuzlanskog Kantona, sa međunarodnim sudjelovanjem.  Do sada je objavila više destina znanstvenih i stručnih radova u časopisima i na kongresima. Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Stalna je saradnica novinarskih i medijskih kuća sa ciljem promocije pravilne prehrane. Jedan od projekata u kojem učestvuje je i emisija „Lonci i poklopci“ sa Vjekom Kramerom. Urednica je vlastitog internet portala www.nutricionizam.ba. Stručna saradnica je iz oblasti nutricionizma mjesečnih magazina „Ljepota i zdravlje“ i „Bingo Magazin Plus“.

http://www.nutricionizam.ba/


Adis Abdulović, profesor sporta

Adis Abdulović, rođen 25.juna 1982. godine u Sarajevu. Nakon završene Srednje škole za medicinske sestre / tehničare i položenog stručnog ispita za zvanje Fizioterapeutski tehničar, upisuje Fakultet sporta i tjelesnog odgoja. Tokom studija dobija zvanje demonstratora na dva predmeta: Antropomotorika i Zimski sportovi. Uporedo sa navedenim studijem upisuje i Višu trenersku školu. Od 2006. godine, kada završava studiranja u roku, bavi se poslovima u struci. Profesionalno se bavio skijanjem i rukometom, bio organizator i voditelj škola skijanja u različitim ličnim i klupskim aranžmanima te bio u timu trenera skijanja pri Smučarskom klubu „Železničar“, a kasnije i voditelj Skijaškog kluba „Striž“ iz Duvna. Kao lični trener i realizator grupnih časova niz godina bio je angažovan u prestižnim sarajevskim klubovima za sport i rekreaciju. Iskustvo u radu sa pojedincima i grupama je rezultiralo osnivanjem vlastitog kluba „Spartanac“ čime je preuzeo potpunu odgovornosti za klijente i njihov tjelesni i zdravstveni razvoj. Kako bi unaprijedio svoje znanje i profesionalne vještine doveo na visočiji nivo, 2014.godine odlučuje se za rad u inostranstvu pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje radi i danas. Stručno i profesionalno se kontinuirano usavršava što može potvrditi desetine certificiranih dokumentata za različita znanja, vještine i sposobnosti od domaćih i internacionalnih svjetski priznatih asocijacija za sport, rekreaciju i zdravlje. Osim profesionalnog angažmana, organizator je mnogih humanitarnih akcija kao i spoljni saradnik SOS Dječija sela, Sarajevo.

Share This!
Show Buttons
Hide Buttons